Klonované součásti apokarpnípestík vajíčko tyčinka staminodium staminodiálnínektárium chybějícítyčinka nektárium(na kalichu) nektárium(na ostatních obalech)

okvětí

lístků: posun:

kalich

lístků: posun:

koruna

lístků: posun:

různé

nektária:
styl:
roviny souměrnosti:

posun:
okvětí, koruna:
kalich:
tyčinky:
nektária:

soubor tyčinek

tyčinek: posun:
úpravy:
úpravy srůstů:

soubor pestíků

gyneceum
srostlých plodolistů:
pestíků:
posun:
:

placentace
semeník
vajíček:
Licence Creative Commons

© 2014–2018 Tomáš Kebert

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich